Truyện Hồng Mông Linh Bảo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hồng Mông Linh Bảo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Hồng Mông Linh Bảo
Bạn đang đọc truyện Hồng Mông Linh Bảo của tác giả Dao Ky trên trang đọc truyện online.Lã Thanh-Minh bị Cha Lã Văn Nhàn người Kinh bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ (Dân tộc thiểu số Êđê). Người Mẹ cực khổ, tần tảo nuôi Minh.

Khi được ba tuổi Minh bị một nửa viên bi mẻ nhập qua Mi Tâm vào Thức Hải nhưng trong nhà không ai hay biết.

Khi đi học vỡ lòng Minh bị ảnh hưởng biến cố lúc ba tuổi, trí lực tổn thương, học hôm trước quên hôm sau nhưng thân thể thì càng ngày càng cường mạnh thành tuyệt phẩm thiên tài luyện võ.

Thanh-Minh luyện Nhập môn Quyền Vovinam, Kê quyền, Tạc Đao, Cầm Ngưu Chảo, Hồng Mông Ngũ Hành quyết, Cổ Loa Quyết, Ngũ Hành Biến vv .

Thanh-Minh sẽ làm thế nào tu bổ và sử dụng Hồng Mông Linh Bảo mời các bạn theo dõi …

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồng Mông Linh Bảo - Hai mẹ con bị bỏ rơi 28/03/2014
2 Chương 2 Hồng Mông Linh Bảo - Họa Phúc Trùng Lai 28/03/2014
3 Chương 3 Hồng Mông Linh Bảo - Minh ngố 28/03/2014
4 Chương 4 Hồng Mông Linh Bảo - Thần kỳ phục hồi 28/03/2014
5 Chương 5 Hồng Mông Linh Bảo - Đồ chơi của Minh 28/03/2014
6 Chương 6 Hồng Mông Linh Bảo - Thú nuôi chim 28/03/2014
7 Chương 7 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên sứ âm thầm giáng phàm 28/03/2014
8 Chương 8 Hồng Mông Linh Bảo - Nội gia Hùng Kê quyền 28/03/2014
9 Chương 9 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện đao pháp 28/03/2014
10 Chương 10 Hồng Mông Linh Bảo - Ba anh chị em họ Lê 28/03/2014
11 Chương 11 Hồng Mông Linh Bảo - Ta cũng biết bay 28/03/2014
12 Chương 12 Hồng Mông Linh Bảo - Mãng xà Hỏa ưng tử đấu 28/03/2014
13 Chương 13 Hồng Mông Linh Bảo - Hỏa Ưng tấn cấp Linh thú 28/03/2014
14 Chương 14 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh-Minh mất tích 28/03/2014
15 Chương 15 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp Họa Đắc Phúc 28/03/2014
16 Chương 16 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Mông Ngũ Hành quyết và Ẩn Thân thuật 28/03/2014
17 Chương 17 Hồng Mông Linh Bảo - Người tha hương 28/03/2014
18 Chương 18 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện Trận trộm đạo 28/03/2014
19 Chương 19 Hồng Mông Linh Bảo - Thử tài luyện khí hậu kỳ 28/03/2014
20 Chương 20 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Vân Mộng Sơn 28/03/2014
21 Chương 21 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Vân Tiêu 28/03/2014
22 Chương 22 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên thiên chân khí 28/03/2014
23 Chương 23 Hồng Mông Linh Bảo - Đan Tông đại trưởng lão 28/03/2014
24 Chương 24 Hồng Mông Linh Bảo - Thánh Thai 28/03/2014
25 Chương 25 Hồng Mông Linh Bảo - Thí luyện Bạch Vân Sơn 28/03/2014
26 Chương 26 Hồng Mông Linh Bảo - Đoạt xá 28/03/2014
27 Chương 27 Hồng Mông Linh Bảo - Tụ Bảo Lâu 28/03/2014
28 Chương 28 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện Bảo Tông Nguyên Anh cao thủ 28/03/2014
29 Chương 29 Hồng Mông Linh Bảo - Nghiên cứu Sưu Hồn Thuật 28/03/2014
30 Chương 30 Hồng Mông Linh Bảo - Mỹ nhân tìm tới cửa 28/03/2014
31 Chương 31 Hồng Mông Linh Bảo - Đông Sương Thành cường đạo 28/03/2014
32 Chương 32 Hồng Mông Linh Bảo - Trương công tử thất lễ 28/03/2014
33 Chương 33 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên bảo tàn kiện 28/03/2014
34 Chương 34 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện Bảo Tông Kim Đan cao thủ đột phá 28/03/2014
35 Chương 35 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Huyền Đan Tông gặp bạn cũ 28/03/2014
36 Chương 36 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Huyền Đan Tông đại trưởng lão 28/03/2014
37 Chương 37 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Ma môn Ngọc-Huyền tông trận đấu 28/03/2014
38 Chương 38 Hồng Mông Linh Bảo - Đường về tuy xa mà gần, tuy gần mà xa 28/03/2014
39 Chương 39 Hồng Mông Linh Bảo - Nghề cũ kiếm tiền xứ người 28/03/2014
40 Chương 40 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp hạnh phúc 28/03/2014
41 Chương 41 Hồng Mông Linh Bảo - Học bù 28/03/2014
42 Chương 42 Hồng Mông Linh Bảo - Cường mãnh thỉnh y 28/03/2014
43 Chương 43 Hồng Mông Linh Bảo - Trung học cấp II 28/03/2014
44 Chương 44 Hồng Mông Linh Bảo - Thi đua học tập 28/03/2014
45 Chương 45 Hồng Mông Linh Bảo - Hỗ trợ bạn học (thượng) 28/03/2014
46 Chương 46 Hồng Mông Linh Bảo - Hỗ trợ bạn học (hạ) 28/03/2014
47 Chương 47 Hồng Mông Linh Bảo - Đá gà nòi vui Xuân 28/03/2014
48 Chương 48 Hồng Mông Linh Bảo - Linh Hồn nô lệ 28/03/2014
49 Chương 49 Hồng Mông Linh Bảo - Bí mật Sư tôn chỉ đạo 28/03/2014
50 Chương 50 Hồng Mông Linh Bảo - Tiệt quyền bá đạo 28/03/2014
51 Chương 51 Hồng Mông Linh Bảo - Oan Hồn hại người 28/03/2014
52 Chương 52 Hồng Mông Linh Bảo - Cuộc chiến trên Nam Hải 28/03/2014
53 Chương 53 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Minh trọng thương 28/03/2014
54 Chương 54 Hồng Mông Linh Bảo - Thần Khí cổ bảo 28/03/2014
55 Chương 55 Hồng Mông Linh Bảo - Bổ Huyết Đan ưu việt 28/03/2014
56 Chương 56 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp Lại Như Xuân 28/03/2014
57 Chương 57 Hồng Mông Linh Bảo - Tình Đầu 28/03/2014
58 Chương 58 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch bất ngờ 28/03/2014
59 Chương 59 Hồng Mông Linh Bảo - Hiến thân Cầu Y 28/03/2014
60 Chương 60 Hồng Mông Linh Bảo - La Gia cô bé 28/03/2014
61 Chương 61 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh-Hà cung 28/03/2014
62 Chương 62 Hồng Mông Linh Bảo - Si Tình Hợp Thể Kỳ 28/03/2014
63 Chương 63 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Cầm hợp tấu 28/03/2014
64 Chương 64 Hồng Mông Linh Bảo - Tu bổ Tiên Bảo Kim Tự Tháp 28/03/2014
65 Chương 65 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ Anh tàn hồn 28/03/2014
66 Chương 66 Hồng Mông Linh Bảo - Thánh thai diệt quỷ anh 28/03/2014
67 Chương 67 Hồng Mông Linh Bảo - Dì Hoa nhận đệ tử 28/03/2014
68 Chương 68 Hồng Mông Linh Bảo - Như Ánh Sao Rơi 28/03/2014
69 Chương 69 Hồng Mông Linh Bảo - Đồ dùng chung nội thất 28/03/2014
70 Chương 70 Hồng Mông Linh Bảo - Xa cách nhau rồi 28/03/2014
71 Chương 71 Hồng Mông Linh Bảo - Tiếng sáo mê hồn 28/03/2014
72 Chương 72 Hồng Mông Linh Bảo - Khu ma trừ quỷ 28/03/2014
73 Chương 73 Hồng Mông Linh Bảo - Làm việc Quán nhậu 28/03/2014
74 Chương 74 Hồng Mông Linh Bảo - Khu Ma Trừ Quỷ 2 28/03/2014
75 Chương 75 Hồng Mông Linh Bảo - Thần khí Thiên Quốc 28/03/2014
76 Chương 76 Hồng Mông Linh Bảo - Cà Phê Chồn Lửa 28/03/2014
77 Chương 77 Hồng Mông Linh Bảo - Quán Cà phê Bình Minh 28/03/2014
78 Chương 78 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Tháp dọa người 28/03/2014
79 Chương 79 Hồng Mông Linh Bảo - Ân Oán Thù Hận 28/03/2014
80 Chương 80 Hồng Mông Linh Bảo - Cơ hội luyện võ kỹ 28/03/2014
81 Chương 81 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện quyền cước 28/03/2014
82 Chương 82 Hồng Mông Linh Bảo - Mỵ Điệp Mỹ Nữ 28/03/2014
83 Chương 83 Hồng Mông Linh Bảo - Tình cảnh vượt khống chế 28/03/2014
84 Chương 84 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Mỹ Nữ về Sài Gòn 28/03/2014
85 Chương 85 Hồng Mông Linh Bảo - Lớp Học hỗn loạn 28/03/2014
86 Chương 86 Hồng Mông Linh Bảo - Khẩn cấp tu luyện 28/03/2014
87 Chương 87 Hồng Mông Linh Bảo - Hấp thụ Âm Lôi năng lượng thành Quang Anh 28/03/2014
88 Chương 88 Hồng Mông Linh Bảo - Xuất Khiếu Phân Thần 28/03/2014
89 Chương 89 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu Thú hoành hành tin tức 28/03/2014
90 Chương 90 Hồng Mông Linh Bảo - Độ kiếp phi thăng 28/03/2014
91 Chương 91 Hồng Mông Linh Bảo - Nỏ Thần bắn chim dương oai 28/03/2014
92 Chương 92 Hồng Mông Linh Bảo - Ba ngày tại Tiên giới 28/03/2014
93 Chương 93 Hồng Mông Linh Bảo - Ba ngày tại Tiên giới 28/03/2014
94 Chương 94 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Cầm diệt yêu 28/03/2014
95 Chương 95 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Cầm diệt yêu 28/03/2014
96 Chương 96 Hồng Mông Linh Bảo - Rùa Thần vương giả khí thế 28/03/2014
97 Chương 97 Hồng Mông Linh Bảo - Hủy Thông Đạo Sơn Hà Giới 28/03/2014
98 Chương 98 Hồng Mông Linh Bảo - Ba ngày ở nhà 28/03/2014
99 Chương 99 Hồng Mông Linh Bảo - Ngắm Hoa Thưởng Hương 28/03/2014
100 Chương 100 Hồng Mông Linh Bảo - Không khiêu chiến tính, không hứng thú 28/03/2014
101 Chương 101 Hồng Mông Linh Bảo - Coctail Bưởi 28/03/2014
102 Chương 102 Hồng Mông Linh Bảo - Mỹ nữ thuần khiết 28/03/2014
103 Chương 103 Hồng Mông Linh Bảo - Khúc Dạo 28/03/2014
104 Chương 104 Hồng Mông Linh Bảo - Gia nhập ca đoàn 28/03/2014
105 Chương 105 Hồng Mông Linh Bảo - Ca đoàn Thánh Vịnh vang danh 28/03/2014
106 Chương 106 Hồng Mông Linh Bảo - Du Ngoạn (1) 28/03/2014
107 Chương 107 Hồng Mông Linh Bảo - Du Ngoạn (2) 28/03/2014
108 Chương 108 Hồng Mông Linh Bảo - Môi giới trái cóc 28/03/2014
109 Chương 109 Hồng Mông Linh Bảo - Cô bé bán mắm ớt 28/03/2014
110 Chương 110 Hồng Mông Linh Bảo - Cắt Đuôi 28/03/2014
111 Chương 111 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ Tu Pháp Sư 28/03/2014
112 Chương 112 Hồng Mông Linh Bảo - Chận đường quấy nhiễu 28/03/2014
113 Chương 113 Hồng Mông Linh Bảo - Xe Đạp của Minh 28/03/2014
114 Chương 114 Hồng Mông Linh Bảo - Mỹ nữ hộ vệ mỹ nữ 28/03/2014
115 Chương 115 Hồng Mông Linh Bảo - Khiêu chiến 28/03/2014
116 Chương 116 Hồng Mông Linh Bảo - Quyết chí hỏi vợ cho con 28/03/2014
117 Chương 117 Hồng Mông Linh Bảo - Thất vọng xe đạp 28/03/2014
118 Chương 118 Hồng Mông Linh Bảo - Thế nào chữa bệnh tương tư 28/03/2014
119 Chương 119 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt quỷ tu pháp sư 28/03/2014
120 Chương 120 Hồng Mông Linh Bảo - Phi Yến Điệp lãng 28/03/2014
121 Chương 121 Hồng Mông Linh Bảo - Chương 0121 28/03/2014
122 Chương 122 Hồng Mông Linh Bảo - Giận hờn 28/03/2014
123 Chương 123 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Thủy châu 28/03/2014
124 Chương 124 Hồng Mông Linh Bảo - Công Nghiệp và đền tội 28/03/2014
125 Chương 125 Hồng Mông Linh Bảo - Bạn mới 28/03/2014
126 Chương 126 Hồng Mông Linh Bảo - Dị thú phá kén thăng cấp 28/03/2014
127 Chương 127 Hồng Mông Linh Bảo - Dợt Đàn Sáo thu hoạch lớn 28/03/2014
128 Chương 128 Hồng Mông Linh Bảo - Tiệc sinh nhật Sabrina 28/03/2014
129 Chương 129 Hồng Mông Linh Bảo - Khiêu dẫn 28/03/2014
130 Chương 130 Hồng Mông Linh Bảo - Cơn cám dỗ canh hai 28/03/2014
131 Chương 131 Hồng Mông Linh Bảo - Rần Côi 28/03/2014
132 Chương 132 Hồng Mông Linh Bảo - Rần bị trọng thương 28/03/2014
133 Chương 133 Hồng Mông Linh Bảo - Niềm vui bà mẹ 28/03/2014
134 Chương 134 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh ra mắt 28/03/2014
135 Chương 135 Hồng Mông Linh Bảo - Bắn Thung 28/03/2014
136 Chương 136 Hồng Mông Linh Bảo - Hương-Thủy 28/03/2014
137 Chương 137 Hồng Mông Linh Bảo - Quái vật xuất hiện 28/03/2014
138 Chương 138 Hồng Mông Linh Bảo - Truy lùng quái vật 28/03/2014
139 Chương 139 Hồng Mông Linh Bảo - Dị giới Huyền U Hàn Đàm 28/03/2014
140 Chương 140 Hồng Mông Linh Bảo - Sát Thủ 28/03/2014
141 Chương 141 Hồng Mông Linh Bảo - Bản lãnh Huyền-Trâm Ánh-Tuyết 28/03/2014
142 Chương 142 Hồng Mông Linh Bảo - Đột phá 28/03/2014
143 Chương 143 Hồng Mông Linh Bảo - Danh dự đền bù 28/03/2014
144 Chương 144 Hồng Mông Linh Bảo - Thủy Thuật 28/03/2014
145 Chương 145 Hồng Mông Linh Bảo - Ban Nhạc 28/03/2014
146 Chương 146 Hồng Mông Linh Bảo - Đêm giao thừa đụng răng nanh Dracula 28/03/2014
147 Chương 147 Hồng Mông Linh Bảo - Huyết tu Vampir Dracula 28/03/2014
148 Chương 148 Hồng Mông Linh Bảo - Nhận đầy tớ 28/03/2014
149 Chương 149 Hồng Mông Linh Bảo - Căn nhà Ma 28/03/2014
150 Chương 150 Hồng Mông Linh Bảo - Ma cũng nhiễu tình dục 28/03/2014
151 Chương 151 Hồng Mông Linh Bảo - Quán Sushi Hoàng Hôn 28/03/2014
152 Chương 152 Hồng Mông Linh Bảo - Klaus & Lisa 28/03/2014
153 Chương 153 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh tu vi tiến nhanh 28/03/2014
154 Chương 154 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Khướu linh cầm 28/03/2014
155 Chương 155 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bị trộm 28/03/2014
156 Chương 156 Hồng Mông Linh Bảo - Nỗi nhục kích thích lửa giận 28/03/2014
157 Chương 157 Hồng Mông Linh Bảo - Bảo an linh thú 28/03/2014
158 Chương 158 Hồng Mông Linh Bảo - Tạp đồ sơ luyện 28/03/2014
159 Chương 159 Hồng Mông Linh Bảo - Phong kỹ cao thủ 28/03/2014
160 Chương 160 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Phụng Hoàng 28/03/2014
161 Chương 161 Hồng Mông Linh Bảo - Tụ Linh kinh động 28/03/2014
162 Chương 162 Hồng Mông Linh Bảo - Phá Phong Ấn 28/03/2014
163 Chương 163 Hồng Mông Linh Bảo - Lạc-Anh tông 28/03/2014
164 Chương 164 Hồng Mông Linh Bảo - Lôi Phong Đao 28/03/2014
165 Chương 165 Hồng Mông Linh Bảo - Như Băng mỹ nữ 28/03/2014
166 Chương 166 Hồng Mông Linh Bảo - Thi đấu xuất huyết 28/03/2014
167 Chương 167 Hồng Mông Linh Bảo - Lam Băng Yên mối thù 28/03/2014
168 Chương 168 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Tinh cầu 28/03/2014
169 Chương 169 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Thú môn 28/03/2014
170 Chương 170 Hồng Mông Linh Bảo - Ngộ đao tam chiêu 28/03/2014
171 Chương 171 Hồng Mông Linh Bảo - Đông Duyến Châu Hàn-Tinh 28/03/2014
172 Chương 172 Hồng Mông Linh Bảo - Không gian pháp tắc 28/03/2014
173 Chương 173 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Hà lão tổ 28/03/2014
174 Chương 174 Hồng Mông Linh Bảo - Trao đổi tâm đắc 28/03/2014
175 Chương 175 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Hà lão tổ tử nạn 28/03/2014
176 Chương 176 Hồng Mông Linh Bảo - Mỵ Điệp tin tức 28/03/2014
177 Chương 177 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Thuỷ quyết 28/03/2014
178 Chương 178 Hồng Mông Linh Bảo - Âm Dương thượng nhân giới thiệu Tiên Phủ 28/03/2014
179 Chương 179 Hồng Mông Linh Bảo - Phân Thân Mai-Tinh 28/03/2014
180 Chương 180 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên gia chủ Tiết Lễ 28/03/2014
181 Chương 181 Hồng Mông Linh Bảo - Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa 28/03/2014
182 Chương 182 Hồng Mông Linh Bảo - Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa tinh dịch 28/03/2014
183 Chương 183 Hồng Mông Linh Bảo - Địa Uyên đệ nhất tầng 28/03/2014
184 Chương 184 Hồng Mông Linh Bảo - Âm Hồn cổ nhân Kha-ma-rum 28/03/2014
185 Chương 185 Hồng Mông Linh Bảo - Tử Hạ Đài & Mỵ Điệp tin tức 28/03/2014
186 Chương 186 Hồng Mông Linh Bảo - Ngưng Tế Quỷ Thể 28/03/2014
187 Chương 187 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Quỷ thành 28/03/2014
188 Chương 188 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Long quỷ vương 28/03/2014
189 Chương 189 Hồng Mông Linh Bảo - Mai Tinh hoàn hồn 28/03/2014
190 Chương 190 Hồng Mông Linh Bảo - Sáng Thế Đại Diễn quyết 28/03/2014
191 Chương 191 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện thể không gian 28/03/2014
192 Chương 192 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Long quỷ vương vận mạng 28/03/2014
193 Chương 193 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh vượt gian nguy 28/03/2014
194 Chương 194 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh kết Thánh Thai 28/03/2014
195 Chương 195 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa quyết tầng nhất 28/03/2014
196 Chương 196 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh gặp rắc rối 28/03/2014
197 Chương 197 Hồng Mông Linh Bảo - Xin tha thứ 28/03/2014
198 Chương 198 Hồng Mông Linh Bảo - Ám sát Hồng-Linh 28/03/2014
199 Chương 199 Hồng Mông Linh Bảo - Tiểu Phụng 28/03/2014
200 Chương 200 Hồng Mông Linh Bảo - Nhận bệnh nhân làm đệ tử 28/03/2014
201 Chương 201 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh gặp quái trùng 28/03/2014
202 Chương 202 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bị bắt 28/03/2014
203 Chương 203 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh-Minh trở về 28/03/2014
204 Chương 204 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa Thạch Chi Khí 28/03/2014
205 Chương 205 Hồng Mông Linh Bảo - Hẹn hò luận hợp tác 28/03/2014
206 Chương 206 Hồng Mông Linh Bảo - Quái Ác Tử Trùng 28/03/2014
207 Chương 207 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa thạch đối Hắc Cương Bảo đao 28/03/2014
208 Chương 208 Hồng Mông Linh Bảo - Bi thảm Đao Si 28/03/2014
209 Chương 209 Hồng Mông Linh Bảo - Hai thanh niên khờ dại 28/03/2014
210 Chương 210 Hồng Mông Linh Bảo - Tiền Dâm hậu Thú 28/03/2014
211 Chương 211 Hồng Mông Linh Bảo - Khe nứt không gian 28/03/2014
212 Chương 212 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp được dì Hoa, đã chết 28/03/2014
213 Chương 213 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ-Loa gạch nền thăng cấp 28/03/2014
214 Chương 214 Hồng Mông Linh Bảo - Lại gặp Khổng-Tung 28/03/2014
215 Chương 215 Hồng Mông Linh Bảo - Đồng tâm hiệp lực 28/03/2014
216 Chương 216 Hồng Mông Linh Bảo - Xuất đao phát uy 28/03/2014
217 Chương 217 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt ma đuổi quỷ 28/03/2014
218 Chương 218 Hồng Mông Linh Bảo - Thập bát tiên vệ khôi lỗi 28/03/2014
219 Chương 219 Hồng Mông Linh Bảo - Tôn Thường Đại Đế Phân Thần 28/03/2014
220 Chương 220 Hồng Mông Linh Bảo - Hai ông cháu lén lút thần bí 28/03/2014
221 Chương 221 Hồng Mông Linh Bảo - Chiếu cố trói buộc 28/03/2014
222 Chương 222 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc sắc phi trùng 28/03/2014
223 Chương 223 Hồng Mông Linh Bảo - Nhất đao chấn tiên thành 28/03/2014
224 Chương 224 Hồng Mông Linh Bảo - Đạo Soái kinh 28/03/2014
225 Chương 225 Hồng Mông Linh Bảo - Chuẩn bị hành trang 28/03/2014
226 Chương 226 Hồng Mông Linh Bảo - Thu thập không tặc 28/03/2014
227 Chương 227 Hồng Mông Linh Bảo - Nguyên Thần ẩn ký 28/03/2014
228 Chương 228 Hồng Mông Linh Bảo - Hai chọi một 28/03/2014
229 Chương 229 Hồng Mông Linh Bảo - Tiểu Bạch Hồng 28/03/2014
230 Chương 230 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu kiếp, Bảo Thạch kiếp 28/03/2014
231 Chương 231 Hồng Mông Linh Bảo - Tam Lôi Yêu hộ chủ dương oai 28/03/2014
232 Chương 232 Hồng Mông Linh Bảo - Đáng thương Thanh Tri đạo sĩ 28/03/2014
233 Chương 233 Hồng Mông Linh Bảo - Thu hoạch Hắc Nhĩ Vương 28/03/2014
234 Chương 234 Hồng Mông Linh Bảo - Bị đuổi giết 28/03/2014
235 Chương 235 Hồng Mông Linh Bảo - Mỵ-Điệp trở về 28/03/2014
236 Chương 236 Hồng Mông Linh Bảo - Tái sinh đệ nhị Thánh Anh 28/03/2014
237 Chương 237 Hồng Mông Linh Bảo - Bất Diệt Ma Quân 28/03/2014
238 Chương 238 Hồng Mông Linh Bảo - Chặn đường 28/03/2014
239 Chương 239 Hồng Mông Linh Bảo - Thăm dò ý chí 28/03/2014
240 Chương 240 Hồng Mông Linh Bảo - Lôi Long yêu hồn 28/03/2014
241 Chương 241 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh VS Bất Diệt Ma Quân 28/03/2014
242 Chương 242 Hồng Mông Linh Bảo - Hội ngộ bạn cũ 28/03/2014
243 Chương 243 Hồng Mông Linh Bảo - Tử Lôi Long 28/03/2014
244 Chương 244 Hồng Mông Linh Bảo - Tử Lôi & Tâm Ma Ảo Cảnh 28/03/2014
245 Chương 245 Hồng Mông Linh Bảo - Bách Giới Thông Thiên Bí Cảnh 28/03/2014
246 Chương 246 Hồng Mông Linh Bảo - Huyền-Trâm thử tài Tiểu Hỏa Kê 28/03/2014
247 Chương 247 Hồng Mông Linh Bảo - Ép Duyên La Gia cầu lợi 28/03/2014
248 Chương 248 Hồng Mông Linh Bảo - Mẫu Tử Kim Hoàn Đại Ấn 28/03/2014
249 Chương 249 Hồng Mông Linh Bảo - Huyền-Trâm lại xuất trận 28/03/2014
250 Chương 250 Hồng Mông Linh Bảo - Huyền-Trâm khát vọng cường lực 28/03/2014
251 Chương 251 Hồng Mông Linh Bảo - Tâm Linh Một Kích 28/03/2014
252 Chương 252 Hồng Mông Linh Bảo - La Thiên lão tổ 28/03/2014
253 Chương 253 Hồng Mông Linh Bảo - Hành trang tu chân 28/03/2014
254 Chương 254 Hồng Mông Linh Bảo - Huyễn Huyễn tông đệ tử 28/03/2014
255 Chương 255 Hồng Mông Linh Bảo - Bích Đào Giới 28/03/2014
256 Chương 256 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Vân Tiêu dẫn giải tâm ma 28/03/2014
257 Chương 257 Hồng Mông Linh Bảo - Phi Thăng phí tổn 28/03/2014
258 Chương 258 Hồng Mông Linh Bảo - Thu hoạch kho tàng nhóm Đạo Tặc 28/03/2014
259 Chương 259 Hồng Mông Linh Bảo - Thần Chung tàn linh bảo 28/03/2014
260 Chương 260 Hồng Mông Linh Bảo - Dị Hỏa 28/03/2014
261 Chương 261 Hồng Mông Linh Bảo - Đường Thăng đại đế 28/03/2014
262 Chương 262 Hồng Mông Linh Bảo - Xuất Hành 28/03/2014
263 Chương 263 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Thú 28/03/2014
264 Chương 264 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Trọng Thần Thủy 28/03/2014
265 Chương 265 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch vượt mức dự trù 28/03/2014
266 Chương 266 Hồng Mông Linh Bảo - Tiến vào Bích Đào giới 28/03/2014
267 Chương 267 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn-Tín-Hầu hậu duệ 28/03/2014
268 Chương 268 Hồng Mông Linh Bảo - Lam Yên Băng diệt thù 28/03/2014
269 Chương 269 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu-Cầm giới 28/03/2014
270 Chương 270 Hồng Mông Linh Bảo - Ong đầu sư tử sinh sự 28/03/2014
271 Chương 271 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh thử luyện đan 28/03/2014
272 Chương 272 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Toán tiền thuốc 28/03/2014
273 Chương 273 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Cung Chủ 28/03/2014
274 Chương 274 Hồng Mông Linh Bảo - Lão Ẩn họ Hồng-Bàng 28/03/2014
275 Chương 275 Hồng Mông Linh Bảo - Vận Hồng Thủy quyết trị thương 28/03/2014
276 Chương 276 Hồng Mông Linh Bảo - Thăm dò Trường Sinh Bất Tử 28/03/2014
277 Chương 277 Hồng Mông Linh Bảo - Thu thập hung tính dây leo 28/03/2014
278 Chương 278 Hồng Mông Linh Bảo - Hải-Đô thành 28/03/2014
279 Chương 279 Hồng Mông Linh Bảo - Mua sắm nơi chợ trời 28/03/2014
280 Chương 280 Hồng Mông Linh Bảo - Tranh chấp trong thành mở màn 28/03/2014
281 Chương 281 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Cơ Tông Diệp Quân 28/03/2014
282 Chương 282 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Hương Thánh Nữ 28/03/2014
283 Chương 283 Hồng Mông Linh Bảo - Thoát khỏi vòng vây 28/03/2014
284 Chương 284 Hồng Mông Linh Bảo - Quyết định thân phận chị em với Thùy-Nhung 28/03/2014
285 Chương 285 Hồng Mông Linh Bảo - Thất Thải Phụng Hoàng - Phụng Thần Thông 28/03/2014
286 Chương 286 Hồng Mông Linh Bảo - Hư Vô trống rỗng 28/03/2014
287 Chương 287 Hồng Mông Linh Bảo - Hư Vô Tử Đỉnh 28/03/2014
288 Chương 288 Hồng Mông Linh Bảo - Đề thú hồn đười ươi công kích Linh Hồn 28/03/2014
289 Chương 289 Hồng Mông Linh Bảo - Tam Ma 28/03/2014
290 Chương 290 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bái sư 28/03/2014
291 Chương 291 Hồng Mông Linh Bảo - Thùy-Nhung tăng cấp liên tục 28/03/2014
292 Chương 292 Hồng Mông Linh Bảo - Bảo Phiến Phong Lôi 28/03/2014
293 Chương 293 Hồng Mông Linh Bảo - Tuyệt cảnh truyền tống trận 28/03/2014
294 Chương 294 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Thanh Tông 28/03/2014
295 Chương 295 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Thú nhị đỉnh 28/03/2014
296 Chương 296 Hồng Mông Linh Bảo - Hạng nhất 28/03/2014
297 Chương 297 Hồng Mông Linh Bảo - Thân phận bại lộ 28/03/2014
298 Chương 298 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên đế hơi thở lui địch 28/03/2014
299 Chương 299 Hồng Mông Linh Bảo - Kim-Đan điện bị diệt môn 28/03/2014
300 Chương 300 Hồng Mông Linh Bảo - Tiết Lễ tung tích 28/03/2014
301 Chương 301 Hồng Mông Linh Bảo - Tiết Văn tiên đế nổi giận 28/03/2014
302 Chương 302 Hồng Mông Linh Bảo - Mạc Thanh tiên Đế & Sơn Hà Giới 28/03/2014
303 Chương 303 Hồng Mông Linh Bảo - Ngôi sao lẻ loi Hàn Tinh 28/03/2014
304 Chương 304 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bị ám hại 28/03/2014
305 Chương 305 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh vô tình hủy Ngọc hạp tiên bảo 28/03/2014
306 Chương 306 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh đón Thiên Lôi Kiếp 28/03/2014
307 Chương 307 Hồng Mông Linh Bảo - Mạc Thanh đế dùng Sơn Hà đồ đối phó Hàn Tinh 28/03/2014
308 Chương 308 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh Thánh Anh 28/03/2014
309 Chương 309 Hồng Mông Linh Bảo - Trục xuất Át-Mô-Đai-Ô, ác quỷ nhập Hoa-Tuyết tiên tử 28/03/2014
310 Chương 310 Hồng Mông Linh Bảo - Đoàn tụ gia đình 28/03/2014
311 Chương 311 Hồng Mông Linh Bảo - Rần nay đã khác xưa(1) 28/03/2014
312 Chương 312 Hồng Mông Linh Bảo - Rần nay đã khác xưa (2) 28/03/2014
313 Chương 313 Hồng Mông Linh Bảo - Rần nay đã khác xưa (3/3) 28/03/2014
314 Chương 314 Hồng Mông Linh Bảo - Cao thủ tụ hội đỉnh núi Ngọc-Linh 28/03/2014
315 Chương 315 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ kế tin tức kho tàng Phù Đổng 28/03/2014
316 Chương 316 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa quyết hủy Thao Thiết thân thể 28/03/2014
317 Chương 317 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa Quyết đột phá, nền Cổ Loa thành thay vầng trăng 28/03/2014
318 Chương 318 Hồng Mông Linh Bảo - Thầy trò vui mừng gặp lại 28/03/2014
319 Chương 319 Hồng Mông Linh Bảo - Siêu Nhện môn 28/03/2014
320 Chương 320 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Mông Linh Châu giới hoàn thành tầng hai 28/03/2014
321 Chương 321 Hồng Mông Linh Bảo - Được bảo vật Hạnh-Chi sướng quên lo, mất cửa hàng Trung-Hiếu đau nhớ đời 28/03/2014
322 Chương 322 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu Cầm giới đổi chủ 28/03/2014
323 Chương 323 Hồng Mông Linh Bảo - Mài đao, luyện tên chuẩn bị 28/03/2014
324 Chương 324 Hồng Mông Linh Bảo - Cẩn phòng hậu sự Minh vội mở thông đạo 28/03/2014
325 Chương 325 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh bắt sống Đan-Thanh công chúa 28/03/2014
326 Chương 326 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Thủy Giới ân oán liên quan 28/03/2014
327 Chương 327 Hồng Mông Linh Bảo - Ba giờ thám hiểm Sơn Hà giới 28/03/2014
328 Chương 328 Hồng Mông Linh Bảo - Giương cung bạt kiếm 28/03/2014
329 Chương 329 Hồng Mông Linh Bảo - Hồi Mã Thương một mũi tên giải quyết ba yêu đế 28/03/2014
330 Chương 330 Hồng Mông Linh Bảo - Tình thế nguy hiểm cật lực ra tay 28/03/2014
331 Chương 331 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh chiêu mời Luyện Khí Sư 28/03/2014
332 Chương 332 Hồng Mông Linh Bảo - Giới thiệu Cổ Loa thành 28/03/2014
333 Chương 333 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện khí nghịch thần kiếp kinh động cường giả 28/03/2014
334 Chương 334 Hồng Mông Linh Bảo - Vẽ một thương tạo quang vụ chụp chết Huyết Bức Hồn 28/03/2014
335 Chương 335 Hồng Mông Linh Bảo - Thỉnh cầu 28/03/2014
336 Chương 336 Hồng Mông Linh Bảo - Nghiên cứu Bá Vương Thương luyện thương kỹ 28/03/2014
337 Chương 337 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp mỹ nữ mạo hiểm thử tiên trận 28/03/2014
338 Chương 338 Hồng Mông Linh Bảo - Đổi tên giả dạng điều tra Huyết Ảnh môn 28/03/2014
339 Chương 339 Hồng Mông Linh Bảo - Cô bé thần bí 28/03/2014
340 Chương 340 Hồng Mông Linh Bảo - Huyết Ảnh Ma Tôn Khương Long chạy thoát 28/03/2014
341 Chương 341 Hồng Mông Linh Bảo - Trận pháp phong ấn cánh cửa hình bát quái 28/03/2014
342 Chương 342 Hồng Mông Linh Bảo - Đánh giá lầm Hàn Tinh bị Hương-Chi đánh trọng thương 28/03/2014
343 Chương 343 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Hải lĩnh vực 28/03/2014
344 Chương 344 Hồng Mông Linh Bảo - Kinh động Thủy Mẫu Nương Nương thầy trò 28/03/2014
345 Chương 345 Hồng Mông Linh Bảo - Linh hồn mất ánh sáng Thần Quân kinh 28/03/2014
346 Chương 346 Hồng Mông Linh Bảo - Quang Minh lĩnh vực sơ khởi 28/03/2014
347 Chương 347 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh trúng Mộng Tình Xuân Hương Khí 28/03/2014
348 Chương 348 Hồng Mông Linh Bảo - Hỏa mỹ nữ La Tiểu-Hồng nguyện bước tiên phong 28/03/2014
349 Chương 349 Hồng Mông Linh Bảo - Mười lô đỉnh cứu không nổi một Hàn Tinh 28/03/2014
350 Chương 350 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh giúp Hàn Tinh giải độc 28/03/2014
351 Chương 351 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch 28/03/2014
352 Chương 352 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch còn tăng trưởng 28/03/2014
353 Chương 353 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Mông Linh Châu giới lĩnh vực tranh đấu 28/03/2014
354 Chương 354 Hồng Mông Linh Bảo - Mai-Chi hành hiệp 28/03/2014
355 Chương 355 Hồng Mông Linh Bảo - Roi mềm pháp kỹ của Hạnh-Chi 28/03/2014
356 Chương 356 Hồng Mông Linh Bảo - Thánh Anh Quang Nguyên dị biến 28/03/2014
357 Chương 357 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh bái kiến nhạc gia Đường Thăng Đại đế 28/03/2014
358 Chương 358 Hồng Mông Linh Bảo - Bồi thường danh dự 28/03/2014
359 Chương 359 Hồng Mông Linh Bảo - Lá Chắn Tình Nhân 28/03/2014
360 Chương 360 Hồng Mông Linh Bảo - Thu phục bốn Đại Đế 28/03/2014
361 Chương 361 Hồng Mông Linh Bảo - Nhận lời tu bổ Xích Bích Thần Chung 28/03/2014
362 Chương 362 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện thần trận căn bản 28/03/2014
363 Chương 363 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh cảnh giác bảo vệ con 28/03/2014
364 Chương 364 Hồng Mông Linh Bảo - Nghe âm ba Xích Bích Chuông đại gia đình đồng hưởng phúc 28/03/2014
365 Chương 365 Hồng Mông Linh Bảo - Tranh đoạt Thần Khí 28/03/2014
366 Chương 366 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp cường giả Hàn Tinh ấn chứng trận pháp 28/03/2014
367 Chương 367 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Dao thuyền và Cự Kình thuyền lần lượt xuất hiện 28/03/2014
368 Chương 368 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Dao thuyền bị đụng bay vào trong trận 28/03/2014
369 Chương 369 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Phục Khổng Tuyết Băng Tâm 28/03/2014
370 Chương 370 Hồng Mông Linh Bảo - Thần kỳ Xích Bích Chuông Thần 28/03/2014
371 Chương 371 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Thú Song đỉnh thuộc về Tĩnh-Minh 28/03/2014
372 Chương 372 Hồng Mông Linh Bảo - Từ Huyền-Minh an nguy đến Huyền-Trâm tỉnh ngộ 28/03/2014
373 Chương 373 Hồng Mông Linh Bảo - Thượng giới tầng trời thứ nhất 28/03/2014
374 Chương 374 Hồng Mông Linh Bảo - Thú tộc xâm lấn biên giới Bắc Thiên Châu 28/03/2014
375 Chương 375 Hồng Mông Linh Bảo - Thoát ra Lục Hợp Diệt Thần Trận 28/03/2014
376 Chương 376 Hồng Mông Linh Bảo - Trần thế gia thân phận gã sai vặt 28/03/2014
377 Chương 377 Hồng Mông Linh Bảo - Tư cách dưỡng thần thú 28/03/2014
378 Chương 378 Hồng Mông Linh Bảo - Truy tung 28/03/2014
379 Chương 379 Hồng Mông Linh Bảo - Thương Ung thành Mạc Kha thần quân đòi lại người 28/03/2014
380 Chương 380 Hồng Mông Linh Bảo - Thang Trời tin tức 28/03/2014
381 Chương 381 Hồng Mông Linh Bảo - Bố trận bắt đạo tặc 28/03/2014
382 Chương 382 Hồng Mông Linh Bảo - Kéo lưới thu hoạch 28/03/2014
383 Chương 383 Hồng Mông Linh Bảo - Năm châu tranh mời luyện trận đại sư 28/03/2014
384 Chương 384 Hồng Mông Linh Bảo - Nữ Thần Vương Trân Trân 28/03/2014
385 Chương 385 Hồng Mông Linh Bảo - Thông Thiên Bảo Chuông 28/03/2014
386 Chương 386 Hồng Mông Linh Bảo - Lê Tường 28/03/2014
387 Chương 387 Hồng Mông Linh Bảo - Quang Minh lĩnh vực đánh ngã Thần Tướng 28/03/2014
388 Chương 388 Hồng Mông Linh Bảo - Dùng Thiên Trọng Thần Thủy luyện thể 28/03/2014
389 Chương 389 Hồng Mông Linh Bảo - Tàn đao quỷ hồn 28/03/2014
390 Chương 390 Hồng Mông Linh Bảo - Thê tử độ kiếp 28/03/2014
391 Chương 391 Hồng Mông Linh Bảo - Tầng trời thứ hai nhân loại điêu linh 28/03/2014
392 Chương 392 Hồng Mông Linh Bảo - Cùng Nữ Thần Vương Trân Trân lên tầng trời thứ hai 28/03/2014
393 Chương 393 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt sát Bất Diệt Thần Ma Vương 28/03/2014
394 Chương 394 Hồng Mông Linh Bảo - Thông Thiên không gian trận đồ và truyền tống trận đồ 28/03/2014
395 Chương 395 Hồng Mông Linh Bảo - Tiễn đưa tượng sư Thái San 28/03/2014
396 Chương 396 Hồng Mông Linh Bảo - Chiến thư 28/03/2014
397 Chương 397 Hồng Mông Linh Bảo - Khốn cực vì một mảnh Mây Đen 28/03/2014
398 Chương 398 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Quả Phụ mị lực 28/03/2014
399 Chương 399 Hồng Mông Linh Bảo - Nguyên Thần thần tôn hiển uy 28/03/2014
400 Chương 400 Hồng Mông Linh Bảo - Tĩnh Minh trong nghịch cảnh 28/03/2014
401 Chương 401 Hồng Mông Linh Bảo - Hỏa Tu Lão quái 28/03/2014
402 Chương 402 Hồng Mông Linh Bảo - Cương mãnh Thông Thiên Bảo Khí Bá Vương Thương 28/03/2014
403 Chương 403 Hồng Mông Linh Bảo - Ma Thần Vương giành bảo vật 28/03/2014
404 Chương 404 Hồng Mông Linh Bảo - Cảnh đẹp tự đến mở ra trước mắt 28/03/2014
405 Chương 405 Hồng Mông Linh Bảo - Hoán chuyển tiên nguyên nhị khí thành nhất khí 28/03/2014
406 Chương 406 Hồng Mông Linh Bảo - Chuẩn bị đi săn 28/03/2014
407 Chương 407 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên Thú bí cảnh 28/03/2014
408 Chương 408 Hồng Mông Linh Bảo - Thu gặt đầu mùa 28/03/2014
409 Chương 409 Hồng Mông Linh Bảo - Tu Luyện Cổ Loa Quyết thăng cấp Huyền Tiên 28/03/2014
410 Chương 410 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên Thú Bí Cảnh chủ nhân 28/03/2014
411 Chương 411 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc bội nguyên thần phế tu vi lão Kim 28/03/2014
412 Chương 412 Hồng Mông Linh Bảo - Phát hiện Thanh Bích Liên Hoa và cóc vương yêu tinh 28/03/2014
413 Chương 413 Hồng Mông Linh Bảo - Đại chiến thanh lang 28/03/2014
414 Chương 414 Hồng Mông Linh Bảo - Tuyệt Cầm Tô Bích Quyên 28/03/2014
415 Chương 415 Hồng Mông Linh Bảo - Con gái út đòi thưởng 28/03/2014
416 Chương 416 Hồng Mông Linh Bảo - Băng đảng Thiên Thần đen 28/03/2014
417 Chương 417 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ ấn 28/03/2014
418 Chương 418 Hồng Mông Linh Bảo - Khiết-Tâm mạnh tay lau quỷ ấn 28/03/2014
419 Chương 419 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Bích Liên Hoa giới 28/03/2014
420 Chương 420 Hồng Mông Linh Bảo - Nhất đại tiên nữ Trang Ngọc-Ly 28/03/2014
421 Chương 421 Hồng Mông Linh Bảo - Vô Cực trưởng lão Hoa Vinh 28/03/2014
422 Chương 422 Hồng Mông Linh Bảo - Cầm ma mỹ nử Tô Bích Quyên thăm tù nhân Tĩnh Minh 28/03/2014
423 Chương 423 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên Hiệp Hành Khúc 28/03/2014
424 Chương 424 Hồng Mông Linh Bảo - Chiến Trương Thanh Phong trưởng lão 28/03/2014
425 Chương 425 Hồng Mông Linh Bảo - Đắc tội Tĩnh Minh Hoa gia đền bù 28/03/2014
426 Chương 426 Hồng Mông Linh Bảo - Tĩnh Minh số đào hoa 28/03/2014
427 Chương 427 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp gia đình 28/03/2014
428 Chương 428 Hồng Mông Linh Bảo - Kính thu liễm mị lực 28/03/2014
429 Chương 429 Hồng Mông Linh Bảo - Trung Hiếu bị đuổi giết vào tận cửa 28/03/2014
430 Chương 430 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp gia đình (2) 28/03/2014
431 Chương 431 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Hồng Thủy lãnh vực 28/03/2014
432 Chương 432 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp gia đình (3) 28/03/2014
433 Chương 433 Hồng Mông Linh Bảo - So đấu nguyên thần 28/03/2014
434 Chương 434 Hồng Mông Linh Bảo - Tôn gia bày sát trận 28/03/2014
435 Chương 435 Hồng Mông Linh Bảo - Thần tướng Hàn Tinh 28/03/2014
436 Chương 436 Hồng Mông Linh Bảo - Giải cấm chiêu quân 28/03/2014
437 Chương 437 Hồng Mông Linh Bảo - Lê gia tộc chưa đánh đã thảm bại 28/03/2014
438 Chương 438 Hồng Mông Linh Bảo - Cửu đầu thần trùng 28/03/2014
439 Chương 439 Hồng Mông Linh Bảo - Phản kích ma tộc đánh lén 28/03/2014
440 Chương 440 Hồng Mông Linh Bảo - Bờ biển sát kiếp 28/03/2014
441 Chương 441 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Mộ lãnh vực 28/03/2014
442 Chương 442 Hồng Mông Linh Bảo - Chưa hoàn hảo Quang Minh lãnh vực 28/03/2014
443 Chương 443 Hồng Mông Linh Bảo - Nam Thiên Ngũ Hổ thuật chuyện Trương Hào Phóng 28/03/2014
444 Chương 444 Hồng Mông Linh Bảo - Dưới đáy biển tàn hủy Bạch Thiên Cổ Thành 28/03/2014
445 Chương 445 Hồng Mông Linh Bảo - Nhị Tà Nhất Quỷ 28/03/2014
446 Chương 446 Hồng Mông Linh Bảo - Huyết Sương lĩnh vực 28/03/2014
447 Chương 447 Hồng Mông Linh Bảo - Tranh cướp Tinh Huyết châu 28/03/2014
448 Chương 448 Hồng Mông Linh Bảo - Tái lập thức hải 28/03/2014
449 Chương 449 Hồng Mông Linh Bảo - Vô tình khởi luyện Cổ Loa Quyết 28/03/2014
450 Chương 450 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt trừ Ám thần lão ma 28/03/2014
451 Chương 451 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Thiên Thành tứ cổ gia tộc 28/03/2014
452 Chương 452 Hồng Mông Linh Bảo - Tẩu Hoả nhập ma thành dã nhân 28/03/2014
453 Chương 453 Hồng Mông Linh Bảo - Bàn định chữa trị Âu-Hải Chiêu 28/03/2014
454 Chương 454 Hồng Mông Linh Bảo - Biến dị Tinh Huyết châu 28/03/2014
455 Chương 455 Hồng Mông Linh Bảo - Long Vương, Phụng Vương tàn hồn 28/03/2014
456 Chương 456 Hồng Mông Linh Bảo - Hai Nguyên Thần tranh chấp bổn thể 28/03/2014
457 Chương 457 Hồng Mông Linh Bảo - Bổ cứu sai lầm 28/03/2014
458 Chương 458 Hồng Mông Linh Bảo - Ra tay 28/03/2014
459 Chương 459 Hồng Mông Linh Bảo - Bước tiến Thần Vương gặp trở ngại 28/03/2014
460 Chương 460 Hồng Mông Linh Bảo - Ngư nhân thiên kiếp 28/03/2014
461 Chương 461 Hồng Mông Linh Bảo - Lỡ tay giết yêu nhân 28/03/2014
462 Chương 462 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Ma thần nữ 28/03/2014
463 Chương 463 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Ma vũ tuyệt khúc 28/03/2014
464 Chương 464 Hồng Mông Linh Bảo - Mời về Thiên ma tông một chuyến 28/03/2014
465 Chương 465 Hồng Mông Linh Bảo - Gần mực thì đen 28/03/2014
466 Chương 466 Hồng Mông Linh Bảo - Lĩnh vực bắn ngược 28/03/2014
467 Chương 467 Hồng Mông Linh Bảo - Bách Hoa Cung tru diệt Lãnh gia 28/03/2014
468 Chương 468 Hồng Mông Linh Bảo - Nguyên thần nạn nhân đệ 98 28/03/2014
469 Chương 469 Hồng Mông Linh Bảo - Trúng Truy Ẩn Cổ Huyết thần trùng 28/03/2014
470 Chương 470 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Trường Thọ khiêu chiến 28/03/2014
471 Chương 471 Hồng Mông Linh Bảo - Ba Chiêu giải quyết Vạn Trường Thọ 28/03/2014
472 Chương 472 Hồng Mông Linh Bảo - Quyền Chưởng biến dạng 28/03/2014
473 Chương 473 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp lại kẻ thù cũ 28/03/2014
474 Chương 474 Hồng Mông Linh Bảo - Chiến đấu ban đầu ngang sức 28/03/2014
475 Chương 475 Hồng Mông Linh Bảo - Áp đảo một hồi 28/03/2014
476 Chương 476 Hồng Mông Linh Bảo - Xuyên Nguyệt chỉ hiển uy 28/03/2014
477 Chương 477 Hồng Mông Linh Bảo - Trận pháp không gian truyền tống 28/03/2014
478 Chương 478 Hồng Mông Linh Bảo - Hai lão tổ so đấu tinh thần lực 28/03/2014
479 Chương 479 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh trong hắc ngục tháp 28/03/2014
480 Chương 480 Hồng Mông Linh Bảo - Phục hồi tu bổ 28/03/2014
481 Chương 481 Hồng Mông Linh Bảo - Thần Vương cảnh giới 28/03/2014
482 Chương 482 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên ma Tông đuổi đến 28/03/2014
483 Chương 483 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Quang thành nóng lòng cứu chủ 28/03/2014
484 Chương 484 Hồng Mông Linh Bảo - Thượng cổ Nhện đầu rắn 28/03/2014
485 Chương 485 Hồng Mông Linh Bảo - Hấp Hồn Lão Tổ 28/03/2014
486 Chương 486 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Tinh Châu 28/03/2014
487 Chương 487 Hồng Mông Linh Bảo - Tâm tình hỗn loạn Thiên Ma Thần Nữ 28/03/2014
488 Chương 488 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Quang Thành cấp thẻ thông hành 28/03/2014
489 Chương 489 Hồng Mông Linh Bảo - Thạch Thanh thu thẻ ngọc ma thần nữ nổi sát khí 28/03/2014
490 Chương 490 Hồng Mông Linh Bảo - Cao thủ Liên gia xuất hiện 28/03/2014
491 Chương 491 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Vân, Khinh Tuyết 28/03/2014
492 Chương 492 Hồng Mông Linh Bảo - Thạch đại gia tộc 28/03/2014
493 Chương 493 Hồng Mông Linh Bảo - Tam gia tộc chuẩn bị xuất chiến 28/03/2014
494 Chương 494 Hồng Mông Linh Bảo - Bên trong phản loạn, bên ngoài cường địch 28/03/2014
495 Chương 495 Hồng Mông Linh Bảo - Xông phá trận 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hong-mong-linh-bao-1952.html